Strategia noastră este centrată pe dezideratul de a ne consolida poziția de lider pe piață, oferind servicii energetice conforme cu schimbările din sistemul mondial de furnizare a energiei prin livrarea de petrol, gaze, precum și surse de energie care produc emisii reduse de dioxid de carbon. Securitatea și responsabilitatea socială joacă un rol fundamental în filozofia noastră de afaceri.

Citiți despre strategia noastră

Compania Shell la nivel global

Grupul Shell este un grup de companii energetice și petrochimice care funcționează la nivel global.

Sfera noastră de activitate se împarte în următoarele ramuri: Upstream, Integrated Gas and New Energies, Downstream. Departamentul nostru pentru proiecte și tehnologie - Projects & Technology -  răspunde de livrarea proiectelor majore ale companiei Shell, precum și de promovarea cercetării și a inovației.

Departamentul nostru de Upstream gestionează explorarea și extracția țițeiului, gazelor naturale și a gazului natural lichefiat. De asemenea, se ocupă și de comercializarea și transportul țițeiului și a gazelor, respectiv de managementul infrastructurii necesare livrării acestor produse pe piață.

Departamentul Integrated Gas gestionează activitățile legate de gazele naturale lichefiate (GNL), precum și procesele de producție a combustibililor obținuți prin lichefierea gazelor (GTL – Gas to Liquids) și a altor mărfuri. Aceasta include explorarea și extracția gazelor naturale, dacă acestea se leagă contractual de producția și transportul GNL, precum și managementul infrastructurii necesare derulării proceselor de achiziție și intermediare, ce fac posibilă desfacerea pe piață a gazului. Se ocupă de comerțul, respectiv de valorificarea gazelor naturale, a GNL-ului, a țițeiului brut, a energiei electrice și a drepturilor de emisie de dioxid de carbon, precum și de comercializarea GNL-ului drept carburant pentru autovehicule grele de transport marfă și vase maritime.

Ramura noastră de New Energies explorează solutiil emergente pentru noi surse noi energie, şi investim preponderent in cale in care credem că prezintă o valoare comercilala viabliă. Ne concentrăm pe combustibilii noi ce pot fi folosiți în domeniul transporturilor, cum ar fi combustibilii bio avansaţi, hidrogen dar şi de incărcarea vehiculelor electrice. De asemenea, ne concentrăm asupra energiei electrice provenită din surse cu emisii scăzute de dioxid de carbon, cum ar fi energia eoliană și solară, precum și pe gazul natural.

Departamentul de Downstream coordonează, ca parte a unui lanț valoric integrat, o varietate de activități legate de produsele petroliere și substanțele chimice – inclusiv activitățile comerciale – care au ca scop transportul și desfacerea gamei de produse fabricate din petrol și alte materii prime pentru utilizări casnice, industriale și în domeniul transporturilor pretutindeni în lume Produsele pe care le vindem includ benzina, motorina, păcura, combustibilii pentru aviaţie și cei folosiți în industria navală, combustibilii bio, lubrifianții, bitumul și sulful. În plus, producem și comercializăm substanțe petrochimice pretutindeni în lume. Departamentul nostru de Downstream gestionează, de asemenea, activitățile legate de nisipurile bituminoase.

Departamentul nostru Projects & Technology răspunde de realizarea proiectelor majore ale Shell, precum și de promovarea cercetării și a inovației, pentru a ne permite să elaborăm noi soluții tehnologice. Prin diverse servicii și funcțiuni tehnologice, sprijină activitățile de achiziție și desfacere, precum și cele legate de gazele integrate. Pe lângă cele de mai sus, organizaţia joacă rolul de coordonator funcțional în cadrul Shell în următoarele domenii: securitate și protecția mediului, contracte și achiziții, activitățile legate de sonde, precum și managementul gazelor ce produc efectul de seră.

Valorile noastre

La Shell, împărtășim un set de valori fundamentale – onestitate, integritate și respect pentru oameni. Aceste principii stau la baza întregii activități pe care o întreprindem. Principiile generale de afaceri, Codul de conduită și Codul de etică îi ajută pe toţi cei de la Shell să acționeze în conformitate cu aceste valori și să respecte legile și reglementările în vigoare.

Cine suntem

Compania multinațională energetică și de petrochimie Shell în România.