Fotografie cu trei turbine eoliene pe un deal, cu schița desenului Atingerea obiectivului de zero emisii nete

Atingerea obiectivului de zero emisii nete

Colaborăm cu clienții noștri și la nivelul tuturor sectoarelor pentru a accelera tranziția către zero emisii nete

Doi angajați Shell mergând printre panouri solare masive

Combaterea schimbărilor climatice este o provocare urgentă. Vom contribui la o lume cu zero emisii nete, în care societatea va înceta să contribuie la totalul emisiilor de gaze cu efect de seră din atmosferă.

De aceea, ne-am stabilit obiectivul de a deveni o companie cu zero emisii nete până în 2050, în pas cu societatea și cu clienții noștri. Această țintă vine în sprijinul obiectivului mai ambițios de combatere a schimbărilor climatice stabilit în Acordul ONU de la Paris: limitarea creșterii temperaturii globale medii la 1,5° Celsius.

Un cargobot ancorat la chei, văzut de sus

A deveni o companie din domeniul energiei cu zero emisii nete înseamnă să reducem emisiile din cadrul operațiunilor noastre și pe cele provenind de la combustibilii și alte produse energetice pe care le vindem clienților noștri. De asemenea, înseamnă captarea și stocarea oricăror emisii rămase prin diverse tehnologii sau echilibrarea acestora prin măsuri de compensare.

Ne transformăm activitatea și găsim noi oportunități – oferind mai multă energie din surse cu emisii scăzute de carbon, cum ar fi biocombustibilii, hidrogenul, stațiile de încărcare pentru vehiculele electrice și energia electrică generată de energia solară și energia eoliană.

Un bărbat utilizând o stație de reîncărcare Shell în timp ce o fată se uită din mașină.

Realizarea obiectivului nostru ar putea însemna că, până în 2030: vom oferi suficientă energie electrică regenerabilă pentru 50 de milioane de gospodării; vom opera peste 2,5 milioane de stații de încărcare pentru mașinile electrice; vom produce o cantitate de opt ori mai mare de combustibili cu emisii scăzute de carbon; și vom crește cantitatea de biocombustibili și hidrogen din combustibilii de transport pe care îi vindem de la 3 % în prezent la 10 %.

Încheiem parteneriate cu clienți, întreprinderi și alți actori pentru a combate emisiile, inclusiv în sectoarele în care decarbonizarea este dificilă, precum aviația, transportul maritim, transportul rutier de mărfuri și industria. Parteneriatele cu alți actori includ și sprijinirea politicilor guvernamentale pentru reducerea emisiilor de carbon, sector cu sector. Vom continua să stimulăm inovarea pentru a le oferi clienților noștri energia mai curată de care au nevoie.

Strategia Shell pentru atingerea obiectivului de zero emisii nete

  • În octombrie 2021, ne-am stabilit obiectivul de a reduce emisiile absolute cu 50% până în 2030, comparativ cu nivelul din 2016 folosind o bază netă. Aici sunt incluse toate emisiile din Pilonul 1, care provin direct din operațiunile noastre, și din Pilonul 2, din energia pe care o achiziționăm pentru a ne derula operațiunile, sub controlul nostru operațional.

  • Acesta completează obiectivele noastre de a reduce intensitatea carbonului (amprenta netă de carbon) din produsele energetice pe care le vindem, în pas cu societatea. Acestea includ obiective pe termen scurt de 2-3 % până în 2021, 3-4 % până în 2022, și 6-8 % până în 2023 (comparativ cu 2016). De asemenea, sunt incluse obiective pe termen mediu și lung de 20 % până în 2030, 45 % până în 2035 și 100 % până în 2050 (comparativ cu 2016).

  • Am creat o legătură între salariul a peste 16.500 de angajați și obiectivul nostru de a reduce intensitatea carbonului din produsele noastre energetice cu 6-8 % până în 2023, comparativ cu 2016.

  • Credem că producția noastră anuală de petrol și-a atins vârful în 2019 și ne așteptăm la o scădere a producției totale de petrol cu 1-2 % pe an până în 2030.

  • Investim aproximativ 1 miliard USD în fiecare an în energie din surse cu emisii scăzute de carbon, cum ar fi stațiile de încărcare pentru vehiculele electrice, hidrogenul, biocombustibilii și energia electrică generată de energia solară și energia eoliană. Planificăm creșterea acestor investiții la aproximativ 2 miliarde USD, cu condiția să găsim oportunitățile comerciale adecvate.

  • Urmărim să avem acces la o capacitate de captare și stocare a carbonului (CCS) de 25 de milioane de tone pe an până în 2035 – echivalentul a 25 de uzine CCS de mărimea locației noastre Quest din Canada.

  • Până în 2025, vom înceta să utilizăm la activele pe care le operăm procedura de rutină de descărcare a gazului sub formă de flacără, care generează emisii de carbon.

  • Până în 2025, ne așteptăm să menținem intensitatea de emisie a metanului din activele operate de Shell sub 0,2 %.

Aflați cum asigură Shell energia progresului