Fotografie aeriană a unui râu și unui camion alb pe o șosea într-o pădure de pini, cu o schiță a desenului Respectul pentru natură

Respectul pentru natură

Protejarea mediului, reducerea deșeurilor și o contribuție pozitivă la biodiversitate

Angajat Shell colectând apă dintr-un râu

De mulți ani avem principii directoare și standarde care urmăresc să protejeze mediul înconjurător. Acum ne stabilim ambiții și mai mari în legătură cu mediul și le conturăm în așa fel încât să contribuie la Obiectivele de dezvoltare durabilă ale ONU.

Ambițiile noastre legate de mediu includ protejarea și sporirea biodiversității – flora și fauna care sunt vitale pentru planetă. De asemenea, ne concentrăm pe folosirea mai eficientă a apei și a altor resurse în toate activitățile noastre, reutilizând o cantitate cât mai mare a acestora.

Un bărbat și o femeie mergând pe lângă un repeziș într-o pădure

Reducem cantitatea de deșeuri din operațiunile noastre și creștem reciclarea materialelor plastice. Ajutăm la îmbunătățirea calității aerului prin reducerea emisiilor din operațiunile noastre și implementarea unor modalități mai curate de a asigura energia necesară transporturilor și industriei.

Lucrul împreună cu partenerii și furnizorii noștri și dezvoltarea de noi colaborări sunt esențiale. Ne vom alătura alor actori din industrie, guvernelor, clienților noștri și lanțurilor de aprovizionare pentru a proteja natura.

Stive de pungi de plastic într-o unitate de prelucrare a deșeurilor

Am stabilit ambiții legate de mediu pentru 2030 și ulterior, precum și obiective pe termen mai scurt. Vom continua să căutăm oportunități de a merge mai departe și vom raporta progresul nostru într-un mod transparent.

Aflați cum respectă Shell natura

  • Până în 2030, vom crește cantitatea de plastic reciclat din ambalajele noastre cu 30 % și ne vom asigura că ambalajele pe care le folosim pentru produsele noastre sunt reutilizabile sau reciclabile.

  • Vom reduce cantitatea de apă dulce consumată în unitățile noastre începând cu reducerea consumului de apă dulce cu 15 % până în 2025, comparativ cu nivelurile din anul 2018, în zonele în care există o presiune ridicată asupra resurselor de apă dulce.

  • Urmărim un obiectiv de zero deșeuri prin creșterea reutilizării și reciclării în activitatea noastră și în lanțurile noastre de aprovizionare.

  • Vom demonstra un impact global pozitiv asupra biodiversității în legătură cu noile noastre proiecte din zone bogate în biodiversitate, numite habitate critice. Aceasta va include investiții în conservare și în luarea de măsuri pentru protejarea și, acolo unde este posibil, pentru îmbunătățirea mediului local.

Aflați cum asigură Shell energia progresului