În calitate de deținător de card Shell Fleet Solutions, datele dumneavoastră personale vor fi colectate și procesate de Shell. Confidențialitatea acestora este foarte importantă pentru noi, motiv pentru care dorim să vă explicăm ce tip de date cu caracter personal colectăm și cum sunt acestea prelucrate. Puteți obține informații suplimentare din Declarația de Confidențialitate Shell Fleet Solutions (pusă la dispoziție de către angajatorul sau contractantul dvs.) și Notificarea de Confidențialitate Globală Shell – Clienți Comerciali, Furnizori și Partneri disponibilă pe www.shell.com.ro/privacy.

Datele dumneavoastră vor fi colectate exclusiv în măsura în care este necesar pentru ca Shell să poată furniza Serviciile de Fleet Solutions (Soluții pentru Flote). Nu vor fi împărțite cu alte terțe părți, cu excepția furnizorilor de servicii ai Shell care dețin aceasta calitate în baza unor contracte corespunzătoare. Datele nu vor fi prelucrate în scopuri de marketing, cu excepția cazurilor în care am fost autorizați în acest sens.

Datele dumneavoastră cu caracter personal

Dorim să vă informam cu privire la datele dumneavoastră cu caracter personal pe care o entitate sau mai multe entități din cadrul grupului Shell (“Shell”) le colectează, scopurile pentru care sunt colectate și drepturile dumneavoastră cu privire la aceste date. Vă rugam selectați Nota de informare care vi se potrivește dintre cele de mai jos.

Acte Note de informare pot fi completate cu note adoptate la nivel local sau cu note suplimentare. Aceste Note de informare sunt de asemenea disponibile în versiuni traduse (unde este posibil) pe pagina de internet Shell din fiecare țară.

Shell a adoptat Reguli Corporatiste Obligatorii care stabilesc cadrul general de respectare a protecției datelor cu caracter personal și care au fost aprobate de Autoritatea de Supraveghere din Țările de Jos altfel încât entitățile Shell pot transfera în mod legal datele cu caracter personal aparținând angajaților și clienților săi europeni către alte entități Shell cu respectarea regulilor europene în materia protecției datelor cu caracter personal.

Ne puteți contacta dacă aveți întrebări sau îngrijorări cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal – datele de contact sunt indicate în Nota de informare care vi se potrivește dintre cele mai jos și pe pagina de internet a entității Shell aferentă locației în care vă aflați.

Utilizarea datelor cu character personal de către Shell

  • În principal, folosim datele cu caracter personal pentru a putea furniza serviciile aferente cardului Shell Fuel Card. În amănunt, prelucrăm datele necesare emiterii cardului de alimentare cu combustibil, înregistrăm orice tranzacție și trimitem facturile pentru combustibilul și serviciile achiziționate către angajatorul dvs/ partea contractantă.
  • De asemenea, prelucrăm datele pentru a preveni și identifica utilizarea ilegală și frauduloasă a serviciilor noastre
  • Putem procesa datele și în vederea îmbunătățirii serviciilor Shell Fuel Card.

Drepturile dumneavoastră

Pentru Shell, protecția datelor dvs este o prioritate. În plus, Shell respectă în furnizarea serviciilor Shell Fleet Solutions, drepturile individuale ale tuturor persoanelor. Aveți dreptul de a accesa Datele dvs Personale colectate prin intermediul Shell Fuel Card precum și dreptul de a solicita modificarea sau ștergerea acestor Date Personale (exclusiv în cazul în care nu mai există legitimitatea scopului comercial de deținere a acestor date).

Contact

  • Pentru informații suplimentare despre modalitățile de prelucrare a datelor cu caracter personal, , vă rugăm să consultați Declarația de Confidențialitate Shell Fleet Solutions și Notificarea de Confidențialitate Globală Shell, disponibile pe website-ul www.shell.com.ro/privacy
  • Pentru întrebări, contactați Centrul de Relații cu Clienții Shell Fuel Card la adresa de e-mail shellromania@shell.com, sau telefon +40 (800).894.070.

Candidat pentru un loc de muncă

Informații pentru persoanele fizice care candidează la un loc de muncă în cadrul Shell sau care participă la un eveniment de recrutare organizat de Shell sau care sunt evaluate pentru angajare de Shell.

Clienți business, furnizori, parteneri de afaceri

Informații pentru persoanele fizice care au legătură cu clienții noștri persoane juridice (B2B), furnizorii, partenerii de afaceri, părțile interesate și/sau investitorii.

Actual sau fost angajat Shell, furnizor persoană fizică sau persoană în întreținere

Informații pentru persoanele fizice care sunt sau au fost angajați Shell, stagiari sau furnizori persoană fizică, precum și persoanele aflate în întreținerea angajaților Shell.