Datele dumneavoastră cu caracter personal

Dorim să vă informam cu privire la datele dumneavoastră cu caracter personal pe care o entitate sau mai multe entități din cadrul grupului Shell (“Shell”) le colectează, scopurile pentru care sunt colectate și drepturile dumneavoastră cu privire la aceste date. Vă rugam selectați Nota de informare care vi se potrivește dintre cele de mai jos.

Acte Note de informare pot fi completate cu note adoptate la nivel local sau cu note suplimentare. Aceste Note de informare sunt de asemenea disponibile în versiuni traduse (unde este posibil) pe pagina de internet Shell din fiecare țară.

Shell a adoptat Reguli Corporatiste Obligatorii care stabilesc cadrul general de respectare a protecției datelor cu caracter personal și care au fost aprobate de Autoritatea de Supraveghere din Țările de Jos altfel încât entitățile Shell pot transfera în mod legal datele cu caracter personal aparținând angajaților și clienților săi europeni către alte entități Shell cu respectarea regulilor europene în materia protecției datelor cu caracter personal.

Ne puteți contacta dacă aveți întrebări sau îngrijorări cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal – datele de contact sunt indicate în Nota de informare care vi se potrivește dintre cele mai jos și pe pagina de internet a entității Shell aferentă locației în care vă aflați.

Candidat pentru un loc de muncă

Informații pentru persoanele fizice care candidează la un loc de muncă în cadrul Shell sau care participă la un eveniment de recrutare organizat de Shell sau care sunt evaluate pentru angajare de Shell.

Clienți business, furnizori, parteneri de afaceri

Informații pentru persoanele fizice care au legătură cu clienții noștri persoane juridice (B2B), furnizorii, partenerii de afaceri, părțile interesate și/sau investitorii.

Actual sau fost angajat Shell, furnizor persoană fizică sau persoană în întreținere

Informații pentru persoanele fizice care sunt sau au fost angajați Shell, stagiari sau furnizori persoană fizică, precum și persoanele aflate în întreținerea angajaților Shell.