Această înștiințare stabilește ce date cu caracter personal colectăm, în ce scopuri și drepturi în acest sens.

La ce se referă această notificare de confidențialitate?

Notificarea de confidențialitate oferă informații cu privire la datele cu caracter personal prelucrate de către o societate sau mai multe societăți din cadrul grupului Shell („Shell” sau „noi”) în relație cu (i) persoanele care lucrează pentru sau în numele sau care sunt acționari ai clienților noștri business („Client Business”), (ii) ai furnizorilor sau vendorilor („Furnizori”), (iii) ai partenerilor de afaceri, inclusiv din cadrul asocierilor în participațiune care nu sunt operate de către Shell („Parteneri de afaceri”).

Pentru persoanele care necesită acces la un site Shell în numele unui Client Business, Furnizor sau Partener de afaceri, vi se va solicita furnizarea de informații suplimentare pentru a vă permite să fiți identificat în scop de sănătate, siguranță și securitate și pentru gestionarea relația dintre Shell și Clientul Business, Furnizorul sau Partenerul de afaceri în cauză. Pentru informații suplimentare, vă rugăm să consultați Notificarea de confidențialitate – Angajați, Contractori și Persoane aflate în întreținere din cadrul grupului Shell la https://www.shell.com.ro/privacy/ex-employee-notice.html.

Pentru persoanele care candidează pentru o poziție în cadrul Shell, care participă la un eveniment de recrutare ori parcurge o procedură de evaluare, vă rugăm să consultați Notificarea de confidențialitate – Recrutarea la nivelul Grupului Shell disponibilă la https://www.shell.com.ro/privacy/job-applicant-notice.html.

Pe lângă această Notificare de confidențialitate, notificările personalizate și notele de informare suplimentare pot conține informații în plus despre modul în care Shell prelucrează datele dvs. cu caracter personal. În aceste cazuri, astfel de note de informare vă vor fi comunicate separat.

Această Notificare de confidențialitate explică ce date cu caracter personal prelucrăm cu privire la dvs., de ce le prelucrăm și în ce scopuri, cât timp păstrăm datele dvs. cu caracter personal, cum să vă accesați și actualizați datele cu caracter personal, precum și opțiunile pe care le aveți în legătură cu datele dvs. cu caracter personal și unde să vă adresați pentru informații suplimentare.

Indicații speciale – dacă aveți sub 16 ani. Prelucrarea datelor cu caracter personal ale copiilor

Cu excepția acelor situații în care Shell organizează un eveniment educațional special conceput pentru copii, nu colectăm în mod deliberat date cu caracter personal aparținând unor persoane care au sub vârsta de 16 ani. Dacă aveți vârsta sub 16 ani, vă rugăm să nu ne trimiteți datele dvs. cu caracter personal, de exemplu, numele dvs., adresa și adresa de e-mail. Dacă doriți să contactați Shell într-o manieră care necesită transmiterea datelor cu caracter personal (de exemplu pentru evenimente de inovare sau educație), vă rugăm să cereți părintelui sau tutorelui legal să facă acest lucru în numele dvs.

Categoriile de date cu caracter personal pe care le colectăm despre dumneavoastră.

Ce date cu caracter personal prelucrăm?

Prelucrăm date cu caracter personal de la și în relație cu persoane care sunt sau lucrează pentru sau în numele sau care sunt acționari ai Clienților Business, Furnizorilor, Parteneri de afaceri, din următoarele categorii:

 • Informații personale de contact (precum numele, adresa sau adresa de e-mail și numărul de telefon) doar dacă este necesar; sau
 • Date de contact de afaceri sau alte informații (precum denumirea funcției, departamentul, numele organizației și interacțiunile cu Shell efectuate în nume propriu sau în numele Clientului Business, Furnizorului, Partenerului de afaceri).

Verificări

În plus, pentru a respecta obligațiile legale și de reglementare, pentru a proteja bunurile și angajații/contractorii Shell și, în special pentru a ne asigura că Shell se poate conforma legislației comerciale, de combatere a spălării banilor și combatere a corupției și altor cerințe de reglementare, efectuăm verificări (înainte de încheierea contractului și periodic, după încheierea contractului) asupra proprietarilor, acționarilor și directorilor Clienților Business, Furnizorilor și Partenerilor de afaceri. Verificarea are loc în listele publice sau emise de către autorități cu privire la sancțiunile aplicate precum și în sursele media.

Verificarea nu implică crearea de profiluri sau un proces decizional automatizat cu privire la parteneri sau potențialii parteneri.

Scopurile pentru care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal.

Cine este responsabil pentru toate datele cu caracter personal colectate?

Shell ROMANIA S.R.L. (Str. George Constantinescu, nr. 4B și 2-4, Clădirea A, etajul 7, biroul 727, Sector 2, București, cod postal 020337, număr de înregistrare: J40/3221/2021) este responsabilă pentru prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, fie în nume propriu, fie împreună cu alte societăți afiliate din grupul de societăți Shell.

În ce scop prelucrăm datele dvs. cu caracter personal?

Prelucrăm datele cu caracter personal vizate prin această Notificare de confidențialitate în următoarele scopuri:

 • Derularea activității inclusiv furnizarea, cercetarea, dezvoltarea și îmbunătățirea produselor sau a serviciilor; încheierea și executarea contractelor cu Clienții Business, Furnizorii și Partenerii de afaceri; înregistrarea și stabilirea serviciilor, produselor și materialelor către și de la o societate Shell; gestionarea relațiilor și marketing, precum menținerea și promovarea relației cu clienții existenți și potențiali, administrarea conturilor, serviciul de relații cu clienții și dezvoltarea, executarea și analiza studiilor de piață și a strategiilor de marketing;
 • Organizarea și gestionarea afacerii - inclusiv gestionare din punct de vedere financiar, administrarea bunurilor, fuziuni, divizări, achiziții și cesiuni, implementarea de măsuri de control, raportare pentru conducere, analiză, programe interne de audit și investigații;
 • Sănătate, siguranță și securitate inclusiv protejarea vieții și sănătății persoanelor, sănătate și siguranță în muncă, protejarea societăților Shell și a angajaților, autentificarea statusului individual și drepturi de acces; sau
 • Conformarea legală și / sau respectarea reglementărilor - inclusiv respectarea cerințelor legale sau de reglementare.

De asemenea, putem prelucra datele dvs. cu caracter personal pentru un scop secundar, în cazul în care acesta este strâns legat de celelalte, cum ar fi:

 • stocarea, ștergerea sau anonimizarea datelor dvs. cu caracter personal;
 • prevenirea fraudei, audituri, investigații, soluționarea litigiilor sau în scopuri de asigurare, litigii și apărarea unor drepturi în instanță; sau
 • cercetări statistice, istorice sau științifice.

Comunicări și marketing

Puteți primi oferte în numele Clienților Business, Furnizorilor sau Partenerilor de afaceri în cauză. De fiecare dată, vă va fi oferită posibilitatea de a utiliza optiunea de dezabonare, prin intermediul diferitelor canale digitale pe care le utilizăm pentru a interacționa cu dumneavoastră.

Vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal numai în cazul în care avem o bază legală pentru a face acest lucru.

De ce prelucrăm datele dvs. cu caracter personal?

Datele cu caracter personal la care se referă această Notificare de confidențialitate sunt prelucrate doar în următoarele condiții:

 • cu scopul de a întreprinde acțiuni la solicitarea unei persoane înaintea încheierii unui contract;
 • în cazul în care este necesar pentru respectarea unei obligații legale la care este supusă societatea / societățile Shell în cauză;
 • în cazul în care este necesar pentru atingerea intereselor legitime ale societății / societăților Shell în cauză, cu excepția cazului în care aceste interese nu prevalează asupra intereselor sau drepturilor și libertăților fundamentale ale dvs.; sau
 • (numai dacă este impus prin lege) cu acordul explicit al dvs..

În acele situații în care prelucrarea datelor se efectuează pe baza consimțământului și sub rezerva prevederilor contrare ale legislației locale aplicabile, aveți dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment. Acest lucru nu va afecta valabilitatea prelucrării efectuate anterior retragerii consimțământului.

Shell se angajează să vă protejeze datele cu caracter personal.

Securitatea datelor dvs. cu caracter personal

Am implementat tehnologii și politici cu scopul de a vă proteja confidențialitatea împotriva accesului neautorizat și a utilizării necorespunzătoare. În principal, putem utiliza criptarea pentru anumite servicii, aplicăm procese de autentificare și verificare pentru accesul la serviciile Shell și testăm, analizăm și evaluăm periodic eficiența măsurilor noastre de securitate.

Cu cine partajăm datele dumneavoastră cu caracter personal?

Cu cine vom partaja datele cu caracter personal?

Datele cu caracter personal la care se referă această Notificare de confidențialitate sunt prelucrate exclusiv în scopurile menționate mai sus și vor fi transmise numai dacă există nevoia de a cunoaște aceste date, către următoarele entități:

 • Alte societăți din cadrul grupului de societăți Shell;
 • Entități terțe, furnizori de servicii, auditori externi și/sau subcontractanți ai Shell; sau
 • O autoritate publică competentă, agenție guvernamentală, fiscală sau de reglementare, dacă este necesar pentru îndeplinirea unei obligații legale sau de reglementare căreia îi este supusă/sunt supuse societatea/societățile Shell în cauză sau conform legislației locale în vigoare.

Interacțiunea cu Shell prin rețelele de socializare

Dacă alegeți să interacționați cu Shell prin intermediul rețelelor de socializare, pe o pagină de socializare administrată de Shell („Pagina Shell de Social Media”), cum ar fi Facebook, Instagram, Twitter sau LinkedIn, datele dvs. cu caracter personal (cum ar fi numele dvs., fotografia dvs. de profil și faptul că sunteți interesat de Shell) va fi vizibil pentru toți vizitatorii contului dvs. personal, în funcție de setările dvs. de confidențialitate de pe respectiv platformă de socializare și va fi vizibil de asemenea și pentru Shell. Puteți șterge orice date pe care le-ați partajat pe aceste website-uri, în orice moment, prin intermediul contului dvs. de pe respectiva platformă de socializare. Shell nu urmărește activitatea dvs. pe diferitele website-uri de socializare pe care le utilizați. Dacă trimiteți un mesaj către Shell prin intermediul oricărui serviciu de mesagerie de pe o platformă de socializare, aceste mesaje sunt păstrate timp de cel mult o lună de la primire. Vă rugăm să contactați Shell dacă doriți să faceți o solicitare pe care nu o puteți soluționa singur și care se referă la o Pagină Shell de Social Media - consultați secțiunea de mai jos [link către „Drepturile dvs. în legătură cu datele dvs. cu caracter personal”].

În plus, în măsura în care Shell este responsabil în comun cu o platformă de socializare a unei Pagini Shell de Social Media, Shell va avea acces prin intermediul platformei de socializare la date agregate care furnizează statistici și informații care ne ajută să înțelegem tipurile de acțiuni pe care le întreprindeți pe Paginile Shell de Social Media. Pentru mai multe informații despre modul în care datele dvs. cu caracter personal sunt prelucrate pe acele platforme de socializare, inclusiv orice publicitate targetată pe care ați putea să o primiți, vă rugăm să consultați setările de confidențialitate accesibile prin intermediul contului dvs. de pe rețeaua de socializare în cauză.

Datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi transferate în afara țării dumneavoastră, sub rezerva unor garanții adecvate.

Transferuri de date cu caracter personal

În situațiile în care datele cu caracter personal au fost transferate către societăți din cadrul grupului Shell și/sau către părți terțe autorizate din afara țării dvs., luăm toate măsurile organizaționale, contractuale și legale pentru a ne asigura că datele dvs. cu caracter personal sunt prelucrate exclusiv în scopurile menționate mai sus și că au fost implementate niveluri adecvate de protecție în vederea protejării lor. Printre aceste măsuri se numără Regulile Corporatiste Cbligatorii pentru transferuri în cadrul grupului Shell și mecanisme de transfer aprobate de către Comisia Europeană pentru transferuri către țări terțe, precum și orice alte cerințe legale locale suplimentare. Găsiți o copie a Regulilor Corporatiste Cbligatorii la www.shell.com.ro/privacy.html sau contactând privacy-office-SI@shell.com.

Care sunt consecințele nefurnizării datelor cu caracter personal?

Datele cu caracter personal colectate de către Shell pentru aceste procese, fie direct, fie indirect, sunt necesare pentru a:

 • Îndeplini cerințele legale și/sau cele necesare încheierii unui contract cu un partener și menținerii contractului cu acesta.
 • Păstrarea contactului cu Clienții Business, Furnizorii și Partenerii de afaceri.

Lipsa furnizării acestor informații va afecta negativ capacitatea de a comunica cu dvs. sau capacitatea de a încheia un contract cu un partener sau de a continua executarea contractului cu un partener.

Shell deține datele dumneavoastră cu caracter personal numai pentru o perioadă definită de timp

Cât timp păstrați datele cu caracter personal?

Cu excepția unor situații descrise în note de informare suplimentare, orice date cu caracter personal necesare în scopul încheierii și executării acordurilor cu Clienții Business, Furnizorii și Partenerii de afaceri sau pentru analizarea ofertelor sau licitațiilor, pot fi păstrate pe parcursul derulării relației contractuale și până la 15 ani după încheierea acesteia. Pentru acordurile cu o durată mai lungă de cinci ani și în scopurile definite mai sus, acestea vor fi păstrate timp de 35 de ani, începând cu data intrării în vigoare a acordului.

În toate celelalte situații pentru scopurile definite mai sus, inclusiv pentru datele cu caracter personal colectate ca urmare a ofertelor necâștigătoare ale Shell sau care se referă la verificarea în listele publice sau emise de către autorități cu privire la sancțiuni sau din sursele media, datele se vor păstra timp de cel mult 15 ani de la data colectării lor.

În toate situațiile, informațiile pot fi păstrate pentru a) o perioadă mai lungă de timp, dacă există un temei legal sau o reglementare în acest sens (situație în care vor fi șterse imediat ce nu mai sunt necesare pentru respectivul motiv) sau b) o perioadă mai scurtă de timp, dacă o persoană se opune cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și dacă nu mai există un scop legitim comercial pentru păstrarea acestora.

Drepturile dumneavoastră și modul de exercitare a acestora.

Drepturile dvs. în legătură cu datele dvs. cu caracter personal

 • acces la datele dvs. cu caracter personal;
 • corectarea sau ștergerea datelor dvs. cu caracter personal (dar numai dacă nu mai sunt necesare pentru un scop comercial legitim);
 • de a nu mai primi comunicări de marketing în numele Clientului Business, Furnizorului sau Partenerului de afaceri în cauză;
 • restricționarea prelucrării datelor dvs. cu caracter personal; și / sau
 • să primiți date dvs. cu caracter personal pe care le-ați furnizat către Shell, într-o formă digitală structurată pentru a fi transmise unei alte părți, dacă acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.

Pentru a face oricare dintre aceste solicitări, vă rugăm să contactați shellromania@shell.com sau să ne trimiteți un e-mail la Privacy-Office-SI@shell.com.

Pe cine puteți contacta dacă aveți vreo întrebare, îngrijorare sau reclamație cu privire la datele dumneavoastră cu caracter personal?

Dacă aveți probleme, întrebări sau reclamații cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, vă rugăm să ne contactați la shellromania@shell.com sau, alternativ, puteți contacta Privacy-Office-SI@shell.com.

Puteți de asemenea să contactați Responsabilul pentru Confidențialitate din cadrul grupului Shell la Shell International B.V. Haga, Olanda – Registrul Comerțului, Nr. 27155369, Căsuta de Corespondență 162, 2501 AN, Haga.

Dacă nu sunteți mulțumit de modul în care datele dvs. cu caracter personal sunt gestionate de către Shell, aveți dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, la adresa B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30 Sector 1, cod postal 010336 Bucuresti, Romania sau la Autoritatea olandeză pentru protecția datelor, la adresa Prins Clauslaan 60, 2595 AJ Haga, Olanda. Vă rugăm să consultați https://www.dataprotection.ro/index.jsp?lang=en&page=home sau https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/en pentru informații suplimentare.

Puteți depune o cerere și la o instanță competentă, de la adresa dvs. de domiciliu sau de sediul social al Shell.

Utilizăm cookie-uri pe site-urile noastre web pentru a vă oferi cea mai bună experiență de utilizare posibilă.

Cookie-uri și tehnologii similare

Este posibil ca Shell să utilizeze cookie-uri și tehnologii similare care au scopul de a colecta și stoca informații atunci când vizitați un website Shell. Acest lucru permite societății Shell să vă identifice browser-ul de internet și să colecteze datele dvs. de utilizare a website-ului nostru, paginile pe care le vizitați, durata vizitelor și să le identifice atunci când reveniți, astfel încât să îmbunătățim experiența pe care o aveți atunci când ne vizitați website-ul/urile. Vă puteți controla și seta preferințele privind cookie-urile prin modificarea setărilor browser-ului – pentru mai multe informații, consultați politica Shell privind fișierele cookie la http://www.shell.com.ro/cookie-policy.html.

Această notificare/înștiințare privind confidențialitatea este actualizată în timp.

Modificări aduse acestei Notificări de confidențialitate

Această Notificare de confidențialitate poate fi modificată în timp. Vă recomandăm să consultați periodic această Notificare de confidențialitate pentru eventuale modificări.

Această Notificare de confidențialitate se aplică începând cu 1 aprilie 2021.