Această înștiințare stabilește ce date cu caracter personal colectăm, în ce scopuri și drepturi în acest sens.

La ce se referă această notificare de confidențialitate?

Această Notificare de confidențialitate oferă informații cu privire la datele cu caracter personal prelucrate de către una sau mai multe societăți din cadrul grupului Shell („Shell” sau „noi”) în relație cu persoanele care candidează pentru un loc de muncă sau participă la un eveniment de recrutare ori parcurg o procedură de evaluare alături de Shell. Aceasta se referă la potențiali angajați, stagiari sau contractori.

Pentru acele persoane care aplică cu succes pentru angajare, stagiu sau angajare în calitate de contractant, se va aplica Notificarea de confidențialitate – Angajați, Contractori și Persoane aflate în întreținere din cadrul Grupului Shell, disponibilă la www.shell.com.ro/privacy.

Pe lângă această Notificare de confidențialitate, notificările personalizate și notele de informare suplimentare pot conține informații în plus despre modul în care Shell prelucrează datele dvs. cu caracter personal. În aceste cazuri, astfel de note de informare vă vor fi comunicate separat.

Această Notificare de confidențialitate explică ce date cu caracter personal prelucrăm cu privire la dvs., de ce le prelucrăm și în ce scopuri, cât timp păstrăm datele dvs. cu caracter personal, cum să vă accesați și actualizați datele cu caracter personal, precum și opțiunile pe care le aveți în legătură cu datele dvs. cu caracter personal și unde să vă adresați pentru informații suplimentare.

Cine este responsabil pentru toate datele cu caracter personal colectate?

Shell ROMANIA S.R.L. (Str. George Constantinescu, nr. 4B și 2-4, Clădirea A, etajul 7, biroul 727, Sector 2, București, cod postal 020337, număr de înregistrare: J40/3221/2021) este responsabilă pentru prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, fie în nume propriu, fie împreună cu alte societăți afiliate din grupul de societăți Shell.

Indicații speciale – dacă aveți sub 16 ani și doriți să candidați pentru un program de educație sau eveniment de inovare sponsorizat de către Shell

Cu excepția acelor situații în care Shell organizează un eveniment educațional special conceput pentru copii, nu colectăm în mod deliberat date cu caracter personal aparținând unor persoane care au sub vârsta de 16 ani. Dacă aveți vârsta sub 16 ani, vă rugăm să nu ne trimiteți datele dvs. cu caracter personal, de exemplu, numele dvs., adresa și adresa de e-mail. Dacă doriți să contactați Shell într-o manieră care necesită transmiterea datelor cu caracter personal (de exemplu pentru evenimente de inovare sau educație), vă rugăm să cereți părintelui sau tutorelui legal să facă acest lucru în numele dvs.

Categoriile de date cu caracter personal pe care le colectăm despre dumneavoastră.

Ce date cu caracter personal prelucrăm despre dvs.?

Prelucrăm informațiile cu caracter personal referitoare la persoanele care candidează pentru un loc de muncă sau care participă la un eveniment de recrutare și/sau care parcurg o procedură de evaluare („Candidați”).

Sunt incluse aici informațiile personale de contact, data nașterii, în ce măsură aveți dreptul legal de a lucra în țara în care ați depus candidatura, cererea dvs. de angajare, calificările și experiența dvs., rezultatele interviurilor și evaluările.

Date sensibile

În scopul recrutării, categorii speciale de date cu caracter personal (“date sensibile”), incluzând datele cu caracter personal care privesc sănătatea pot fi prelucrate doar în condițiile în care sunt strict necesare și în maniera permisă sau impusă de către legislația locală, în scopul de a ajusta procesul de recrutare, pentru a evalua eligibilitatea pentru diferite poziții și capacitatea de muncă și pentru a furniza la locul de muncă facilitățile necesare gestionării afecțiunilor medicale sau pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

În plus, pentru a asigura șanse egale de angajare în maniera permisă sau impusă de către legislația locală, este posibil, de asemenea, să colectăm și alte date sensibile privind Candidații, inclusiv naționalitatea lor și originea rasială și/sau etnică.

În plus, datele cu caracter personal referitoare la cazierul judiciar sau procedurile judiciare pot fi prelucrate numai în scopul asigurării respectării obligațiilor legale și de reglementare și / sau în măsura permisă sau cerută de legislația locală.

Scopurile pentru care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal.

În ce scopuri vă prelucrăm datele dvs. cu caracter personal?

Vă prelucrăm datele cu caracter personal în următoarele scopuri:

 • Resurse umane, managementul personalului, executarea proceselor de afaceri și management intern - inclusiv planificarea resurselor și recrutarea;
 • Sănătate, siguranță și securitate - inclusiv protecția vieții sau sănătății unei persoane, sănătatea și securitatea la locul de muncă, protecția activelor și a personalului Shell, autentificarea statusului individual și a drepturilor de acces;
 • Conformarea legală și / sau respectarea reglementărilor - inclusiv respectarea cerințelor legale sau de reglementare; sau
 • Raportarea și analiza de management - inclusiv analize statistice și sondaje privind calitatea procesului de recrutare.

De asemenea, putem prelucra datele dvs. cu caracter personal pentru un scop secundar, în cazul în care acesta este strâns legat de celelalte, cum ar fi:

 • stocarea, ștergerea sau anonimizarea datelor dvs. cu caracter personal;
 • prevenirea fraudei, audituri, investigații, soluționarea litigiilor sau în scopuri de asigurare, litigii și apărarea unor drepturi în instanță; sau
 • cercetări statistice, istorice sau științifice.

Verificarea Candidaților

Efectuăm verificarea tuturor Candidaților cărora intenționăm să le transmitem o ofertă de angajare, colaborare sau stagiu de practică (în funcție de caz) și anterior confirmării ofertei, cu scopul de a:

 • verifica informațiile pe care un Candidat le furnizează pe parcursul procesului de verificare / intervievare. Aceasta va include verificarea informațiilor cu angajatorii actuali / anteriori și cu instituțiile de educație. Nu vor fi întreprinse niciun fel de acțiuni în acest sens până când Candidatul nu confirmă că verificarea poate avea loc;
 • verifica Candidații pe listele publice sau emise de către autorități cu privire la sancțiunile aplicate precum și în sursele media. Scopul acestei verificări este de a respecta obligațiile legale și de reglementare, de a proteja bunurile și angajații / contractorii Shell și, în special, de a asigura că Shell se poate conforma legislației comerciale, de combatere a spălării banilor și combatere a corupției și altor cerințe de reglementare.

Proces decizional automatizat

Toți Candidații trebuie să răspundă întrebărilor necesare pentru a garanta faptul că pot încheia în mod legitim un contract cu o societate Shell, în situația în care sunt acceptați în urma candidaturii lor. În plus, pentru angajații absolvenți, utilizăm un instrument de evaluare online care măsoară Candidații cu privire la compatibilitatea lor pentru angajare, pe baza unui proces decizional automatizat, în vederea asigurării obiectivității. În acele cazuri, veți fi informat cu privire la acest lucru și veți avea oportunitatea ca aceste decizii automatizate să fie revizuite de către sau în numele unui membru al echipei de recrutare Shell. Cu excepția angajării absolvenților sau situației în care ați fost informat în mod specific pe parcursul procesului de recrutare printr-o notificare de confidențialitate personalizată sau printr-o notă de informare suplimentară, nu va exista niciun alt proces decizional automatizat care să determine compatibilitatea sau eligibilitatea pentru angajare sau colaborare în calitate de contractor.

Vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal numai în cazul în care avem o bază legală pentru a face acest lucru.

De ce prelucrăm datele dvs. cu caracter personal?

Prelucrăm datele cu caracter personal ale Candidaților doar în următoarele cazuri:

 • pentru a lua măsuri la cererea Candidatului înainte de a încheia un contract;
 • în cazul în care este necesar pentru respectarea unei obligații legale la care este supusă societatea / societățile Shell în cauză, în vederea asigurării respectării legilor și reglementărilor aplicabile în materie de relații de muncă, securitate socială;
 • în cazul în care este necesar pentru atingerea intereselor legitime de afaceri ale Shell (cum ar fi asigurarea respectării obligațiilor legale, altele decât cele legate de relațiile de muncă sau securitate socială, protecția bunurilor și reputației Shell, a angajaților și contractorilor Shell), cu excepția cazului în care aceste interese nu prevalează asupra intereselor sau drepturilor și libertăților fundamentale ale Candidatului; sau
 • (numai dacă este impus prin lege) cu acordul explicit al Candidatului.

În acele situații în care prelucrarea datelor se efectuează pe baza consimțământului și sub rezerva prevederilor contrare ale legislației locale aplicabile, aveți dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment. Acest lucru nu va afecta valabilitatea prelucrării efectuate anterior retragerii consimțământului.

Cu cine partajăm datele dumneavoastră cu caracter personal?

Cu cine vom partaja datele cu caracter personal?

Datele dvs. cu caracter personal sunt prelucrate exclusiv în scopurile menționate mai sus și vor fi transmise numai dacă există nevoia de a cunoaște aceste date, către următoarele entități:

 • Alte societăți din cadrul grupului de societăți Shell, inclusiv cele din afara locației dvs.;
 • Entități terțe, furnizori de servicii, auditori externi și/sau subcontractanți ai Shell, în special terți autorizați pentru verificarea referințelor și trecutului în numele Shell;
 • O autoritate publică competentă, agenție guvernamentală, fiscală sau de reglementare, dacă este necesar pentru îndeplinirea unei obligații legale sau de reglementare căreia îi este supusă/sunt supuse societatea/societățile Shell în cauză sau conform legislației locale în vigoare; sau
 • orice persoană către care Shell intenționează să transfere drepturile sau obligațiile sale.

Interacțiunea cu Shell prin rețelele de socializare

Dacă alegeți să interacționați cu Shell prin intermediul rețelelor de socializare, pe o pagină de socializare administrată de Shell („Pagina Shell de Social Media”), cum ar fi Facebook, Instagram, Twitter sau LinkedIn, datele dvs. cu caracter personal (cum ar fi numele dvs., fotografia dvs. de profil și faptul că sunteți interesat de Shell) va fi vizibil pentru toți vizitatorii contului dvs. personal, în funcție de setările dvs. de confidențialitate de pe respectiv platformă de socializare și va fi vizibil de asemenea și pentru Shell. Puteți șterge orice date pe care le-ați partajat pe aceste website-uri, în orice moment, prin intermediul contului dvs. de pe respectiva platformă de socializare. Shell nu urmărește activitatea dvs. pe diferitele website-uri de socializare pe care le utilizați. Dacă trimiteți un mesaj către Shell prin intermediul oricărui serviciu de mesagerie de pe o platformă de socializare, aceste mesaje sunt păstrate timp de cel mult o lună de la primire. Vă rugăm să contactați Shell dacă doriți să faceți o solicitare pe care nu o puteți soluționa singur și care se referă la o Pagină Shell de Social Media - consultați secțiunea de mai jos [link către „Drepturile dvs. în legătură cu datele dvs. cu caracter personal”].

În plus, în măsura în care Shell este responsabil în comun cu o platformă de socializare a unei Pagini Shell de Social Media, Shell va avea acces prin intermediul platformei de socializare la date agregate care furnizează statistici și informații care ne ajută să înțelegem tipurile de acțiuni pe care le întreprindeți pe Paginile Shell de Social Media. Pentru mai multe informații despre modul în care datele dvs. cu caracter personal sunt prelucrate pe acele platforme de socializare, inclusiv orice publicitate targetată pe care ați putea să o primiți, vă rugăm să consultați setările de confidențialitate accesibile prin intermediul contului dvs. de pe rețeaua de socializare în cauză.

Datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi transferate în afara țării dumneavoastră, sub rezerva unor garanții adecvate.

Transferuri de date cu caracter personal

În situațiile în care datele cu caracter personal sunt transferate către societăți din cadrul grupului Shell și/sau către părți terțe autorizate din afara țării dvs., luăm toate măsurile organizaționale, contractuale și legale pentru a ne asigura că datele dvs. cu caracter personal sunt prelucrate exclusiv în scopurile menționate mai sus și că au fost implementate niveluri adecvate de protecție în vederea protejării lor. Printre aceste măsuri se numără Regulile Corporatiste Obligatorii pentru transferuri în cadrul grupului Shell și mecanisme de transfer aprobate de către Comisia Europeană pentru transferuri către țări terțe, precum și orice alte cerințe legale locale suplimentare. Găsiți o copie a Regulilor Corporatiste Obligatorii Shell la www.shell.com.ro/privacy.html sau contactând privacy-office-SI@shell.com.

Shell se angajează să vă protejeze datele cu caracter personal.

Securitatea datelor dvs. cu caracter personal

Am implementat tehnologii și politici cu scopul de a vă proteja confidențialitatea împotriva accesului neautorizat și a utilizării necorespunzătoare și vom actualiza aceste măsuri pe măsură ce devin disponibile noi tehnologii, după caz.

Shell deține datele dumneavoastră cu caracter personal numai pentru o perioadă definită de timp

Cât timp păstrați datele mele cu caracter personal?

Păstrăm datele cu caracter personal ale Candidaților respinși pentru o perioadă de cel puțin șase (6) luni, dar cel mult trei (3) ani de la încheierea procesului de recrutare sau a procesului de evaluare.

Informațiile pot fi păstrate pentru o perioadă mai lungă de timp atunci când există un motiv legal sau de reglementare pentru a face acest lucru (caz în care vor fi șterse odată ce nu mai sunt necesare în scopul legal sau de reglementare).

Dacă sunteți selectat/-ă în urma candidaturii dvs., datele cu caracter personal colectate în cadrul procesului de recrutare vor fi păstrate conform Notificării de confidențialitate – Angajați, Contractori și Persoane aflate în întreținere disponibilă la https://www.shell.com.ro/privacy/ex-employee-notice.html și pe website-ul din țara în care vă aflați.

Care sunt consecințele nefurnizării datelor mele?

Datele cu caracter personal solicitate și furnizate de către Candidați sunt necesare pentru a îndeplini cerințele legale și/sau cele necesare încheierii unui contract cu dvs. (sau în cazul unui contractor, cu angajatorul/furnizorul dvs. de servicii). Imposibilitatea de a ne furniza informațiile solicitate, limitate la cele necesare pentru aceste scopuri, va afecta în mod negativ șansele dvs. de a fi selectat pentru orice potențială angajare, colaborare sau stagiu de practică.

Drepturile dumneavoastră și modul de exercitare a acestora.

Drepturile dvs. în legătură cu datele dvs. cu caracter personal

Dorim ca informațiile păstrate despre dvs. să fie cât mai exacte posibil. Puteți solicita:

 • acces la datele dvs. cu caracter personal;
 • corectarea sau ștergerea datelor dvs. cu caracter personal (dar numai dacă nu mai sunt necesare pentru un scop comercial legitim);
 • restricționarea prelucrării datelor dvs. cu caracter personal; și / sau
 • să primiți date dvs. cu caracter personal pe care le-ați furnizat către Shell, într-o formă digitală structurată pentru a fi transmise unei alte părți, dacă acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.

Pentru a face oricare dintre aceste solicitări, vă rugăm să contactați shellromania@shell.com sau să ne trimiteți un e-mail la Privacy-Office-SI@shell.com.

Pe cine puteți contacta dacă aveți vreo întrebare, îngrijorare sau reclamație cu privire la datele dumneavoastră cu caracter personal?

Dacă aveți probleme, întrebări sau reclamații cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, vă rugăm să contactați consilierul dvs. de resurse umane sau, alternativ, puteți contacta Privacy-Office-SI@shell.com.

Puteți de asemenea să contactați Responsabilul pentru Confidențialitate din cadrul grupului Shell la Shell International B.V. Haga, Olanda – Registrul Comerțului, Nr. 27155369, Căsuta de Corespondență 162, 2501 AN, Haga.

Dacă nu sunteți mulțumit de modul în care datele dvs. cu caracter personal sunt gestionate de către Shell, aveți dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, la adresa B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30 Sector 1, cod postal 010336 Bucuresti, Romania sau la Autoritatea olandeză pentru protecția datelor, la adresa Prins Clauslaan 60, 2595 AJ Haga, Olanda.

Vă rugăm să consultați https://www.dataprotection.ro/index.jsp?lang=en&page=home sau https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/en pentru informații suplimentare.

Puteți depune o cerere și la o instanță competentă, de la adresa dvs. de domiciliu sau de sediul social al Shell.

Indicații speciale - Pentru orice problemă tehnică legată de procesul dvs. de recrutare sau în caz de întrebări sau comentarii cu privire la oportunitățile de muncă în cadrul Shell, vă rugăm să ne contactați la: Shell Careers SSSCMLA-HRVO / N-T1 careers@shell.com.

Utilizăm cookie-uri pe site-urile noastre web pentru a vă oferi cea mai bună experiență de utilizare posibilă.

Cookie-uri și tehnologii similare

Este posibil ca Shell să utilizeze cookie-uri și tehnologii similare care au scopul de a colecta și stoca informații atunci când vizitați un website Shell. Acest lucru permite societății Shell să vă identifice browser-ul de internet și să colecteze datele dvs. de utilizare a website-ului nostru, paginile pe care le vizitați, durata vizitelor și să le identifice atunci când reveniți, astfel încât să îmbunătățim experiența pe care o aveți atunci când ne vizitați website-ul/urile. Vă puteți controla și seta preferințele privind cookie-urile prin modificarea setărilor browser-ului – pentru mai multe informații, consultați politica Shell privind fișierele cookie la http://www.shell.com.ro/cookie-policy.html

Această notificare/înștiințare privind confidențialitatea este actualizată în timp.

Modificări aduse acestei Notificări de confidențialitate

Această Notificare de confidențialitate poate fi modificată în timp. Vă recomandăm să consultați periodic această Notificare de confidențialitate pentru eventuale modificări.

Această Notificare de confidențialitate se aplică începând cu 1 aprilie 2021.